Ridgewood Nepalese Society Blood Drive,Trending Story रक्तदान — जिवनदान (2019)

रक्तदान — जिवनदान (2019)

रक्तदान — जिवनदान (2019) post thumbnail image

Please join on Ridgewood Nepalese Society’s Annual Blood Drive program, supported by New York Blood Center and free Health Fair by ANPA and NANA

Sunday, March 24th
Time: 2pm to 8 pm
Greateer Ridgewood Youth COuncil
59-03 Summerfiled St, Ridgewood, NY 11385

 

 

Leave a Reply

Related Post

Annual Blood DriveAnnual Blood Drive

रक्दान ! रक्तदान !! रक्तदान !!! आदरणिय दाजु-भाइ, दिदी-बहिनीहरु सादर नमस्कार रिजवुड नेपाली समाजले वार्षिक रुपमा सन २०१० देखि बर्षको एक पल्ट रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आइरहेको छ । र